преди 1 мин.
No Sleep Till Brooklyn
Beastie Boys
сега
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Kavarna Rock'N Roll Train: подробности за рок-пътуването на годината!

   Най-голямото организирано придвижване на български рок фенове в чужбина ще се случи на 26 май, когато цели три влакови композиции ще отпътуват от София за Белград.

Публикувано на 14 Май 2009
Kavarna Rock'N Roll Train: подробности за рок-пътуването на годината!
   Най-голямото организирано придвижване на български рок фенове в чужбина ще се случи на 26 май, когато цели три влакови композиции ще отпътуват от София за Белград.

   Всички, които ще пътуват с Rock'N Roll Train, трябва да носят със себе си своята контролна карта (малкото талонче, което са получили при купуването на концертния билет), български и международни документи за самоличност.

   Трите влака ще пътуват по следното разписание:

СОФИЯ - БЕЛГРАД

    ВЛАК   №  12292 - (тук пътуват всички, закупили VIP пакети  и акредитираните журналисти) тръгва за Белград точно в 22:50 ч. на 25 май 2009 от ПЪРВИ ПЕРОН на Централна гара - София.

    Пътуващите с този влак трябва да бъдат на ПЪРВИ ПЕРОН на Централна гара - София в 21:50 часа на 25 май 2009 за проверка на контролни карти и настаняване във влака.
 
    Местата в този влак са за притежателите на контролни карти с номера от 01601 до 01750 и от 1831 до 1834, към групов билет № 1416.
Влакът пристига в Белград в 06:45 часа на 26 май 2009.

    ВЛАК   №  15292 (с 800 места в 10 вагона) тръгва за Белград точно в 00.45 ч. на 26 май 2009 от ПЪРВИ ПЕРОН на Централна гара - София.
Пътуващите с този влак трябва да бъдат на ПЪРВИ ПЕРОН на Централна гара София в 23:45 часа на 25 май 2009 за проверка на контролни карти и настаняване във влака.

    Местата в този влак са за притежателите на контролни карти с номера от 00001 до 00800, към групов билет № 1414.
Влакът пристига в Белград в 08:40 часа на 26-ти май 2009.

    ВЛАК   №  16292 (с 800 места в 10 вагона), тръгва за Белград точно в 03:20 ч. на 26 май 2009 от ПЪРВИ ПЕРОН на Централна гара - София.
Пътуващите с този влак     трябва да бъдат на ПЪРВИ ПЕРОН на Централна гара - София в 02:20 часа на 26 май 2009 за проверка на контролни карти и настаняване във влака:

   Местата в този влак са за притежателите на контролни карти с номера от 00801 до 01600, към групов билет № 1415.
Влакът пристига в Белград в 11:45 часа на 26-ти май 2009.

 РАЗПИСАНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕТО!

БЕЛГРАД - СОФИЯ

ВЛАК   № 12293
    Пътуващите с този влак трябва да бъдат на чакалнята на гарата в Белград минимум един час преди началото на пътуването - 00.00 часа местно време.
   
    Местата в този влак са за притежателите на контролни карти с номера от 01601 до 01750 и от 1831 до 1834, към групов билет № 1416.
Заминаване за София в 01:00 ч. на 27 май 2009 от гарата в Белград.
Влакът пристига в София в 10:37 часа на 27 май 2009.

ВЛАК   № 15293
   Пътуващите с този влак трябва да бъдат на чакалнята на гарата в Белград минимум един час преди началото на пътуването - 00.30 часа местно време.

   Местата в този влак са за притежателите на контролни карти с номера от 00001 до 00800, към групов билет № 1414.
Заминаване за София в 01:30 ч. на 27 май 2009 от гарата в Белград.
Влакът пристига в София в 11:27 часа на 27 май 2009.

ВЛАК   № 16293
      Пътуващите с този влак трябва да бъдат на чакалнята на гарата в Белград минимум един час преди началото на пътуването - 01.30 часа местно време.

    Местата в този влак са за притежателите на контролни карти с номера от 00801 до 01600, към групов билет № 1415.
Заминаване за София в 02:30 ч. на 27 май 2009 от гарата в Белград.
Влакът пристига в София в 13:07 часа на 27 май 2009.

   Забележка: Моля, имайте пред вид, че Сърбия е във времева зона Централно Европейско време или един час назад от българската времева зона.

   НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ!
   Пътниците трябва да спазват условията за ползване на превоза с железопътен транспорт, общоустановените норми на поведение по време на път,  в районите на гарите и на граничния пропусквателен пункт. За своето поведение и прояви по време на превоза, те отговарят пред съответното законодателство.

    Всички пътуващи трябва да носят със себе си своята контролна карта, български и международни документи за самоличност.

    Настаняването във влаковете се извършва от организаторите на пътуването, съгласно поименни списъци, съдържащи име, фамилия и ЕГН на всички пътуващи в съответната влакова композиция.

   Недопустимо е пътуването на пътник във влак с контролна карта, издадена към групов билет за друг влак, или пък името му не фигурира в списъка към груповия билет.

    Абсолютно забранено е пушенето на цигари и цигарени изделия във влаковете.

    Забранено е внасянето във влаковете на пиротехнически средства, огнестрелно и хладно оръжие.

    Забранява се оставявето на багаж и всякакви предмети в коридорите и платформите на вагоните.

    Забранява се транспортирането на всякакви съдове, съдържащи леснозапалими и горими течности и газове.

    Забранено е присъединяване към електрическите инсталации на допълнителни консуматори.

   Препоръчва се пътуващите да се осведомят за местоположението на пожарогасителите и внезаната спирачка.

   За безпричинно спиране с внезапна спирачка нарушителят заплаща на превозвача обезщетение за неспазване на условията на превоза и дължи обезщетения на всички, предявили претенции, че са претърпели щети от морален или материален характер, според съответното законодателство.

   Препоръчва се пътуващите да се запознаят с указанията за поведение при възникнал пожар, съдържащи се в Правилата за пожарна безопасност, намиращи се на видими места във вагоните на влаковете.

   Важна подробност:  всеки закупил билет (независимо от пакетната цена), трябва да притежава собствен валиден задграничен паспорт, като датата на валидност трябва да е поне до месец януари на 2010. Лица под 18 годишна възраст, които желаят да пътуват с KAVARNA ROCK' N ROLL TRAIN, ще трябва да представят писмено, нотариално заверено съгласие от родител, преведено на сръбски език и размножено в няколко копия.

Ключови думи: